INFORMACJE DNIA

Zatrudnienie Ukraińca w szczegółach (pracownicy z Ukrainy)

W dobie ciągłego napływu cudzoziemców do Polski pracodawcy stają przed podjęciem decyzji, w jaki sposób się uporać z formalnościami zatrudniając obywatela państwa obcego i czy do każdego z nich zastosować tę samą procedurę oficjalnego powierzenia pracy.

Co dalej z pracownikami z Ukrainy? pracownicy z Ukrainy

Coraz częściej rząd federalny Niemiec rozważa wprowadzenie takich samych udogodnień w zatrudnianiu obywateli Ukrainy co Polska – takie zmiany mogą zatrząść polskim rynkiem pracy.

Zarobki Ukraińców w Polsce w oparciu o nowy raport

Ukraińcy przeważnie znajdują pracę fizyczną, a co piąty ma zatrudnienie w hotelarstwie, branży gastronomicznej, opiece nad dziećmi lub fryzjerstwie. Miesięczną kwotę 2,5 tys. po odprowadzeniu podatku zarabia aż 3 pracowników na 4. Badania przedstawiają, że kwotę pomiędzy 2,5 a 3 tys. zł zarabia ponad 30% badanych. Wynagrodzenie netto od 3 do 3,5 tys. zł dostaje niemal kolejne 30 % ankietowanych, a pensja 15% Ukraińców przekracza 3,5 tys. zł.

pracownicy z Ukrainy. Spadek bezrobocia dobiega końca

W województwie wielkopolskim została odnotowana 3,3% stopa bezrobocia i jest najniższa na tle całego kraju, zaś z najwyższym 9,9% poziomem stopy bezrobocia odnotowano województwo warmińsko-mazurskie.

pracownicy z Ukrainy. Wynagrodzenia polskich specjalistów i menedżerów.

Prężnie rozwijające się centra usług wspólnych oraz obecność licznych przedstawicielstw korporacji w Polsce przyczyniają się poprawie sytuacji kadry wysokiego szczebla, zwiększenia popytu na nich na rynku pracy oraz otwierają możliwość negocjacji warunków pracy przez przyszłego pracownika.

Pracownicy z Ukrainy stanowią największą grupę

Pracownicy z Ukrainy stanowią największą grupę obcokrajowców zatrudnianych przez polskich pracodawców. Na zlecenie Work Service został przygotowany raport mający na celu zobrazowanie postaw pracowników ukraińskich wobec polskiego rynku pracy.

Zmiany w ZUS. pracownicy z Ukrainy

Z programu „Mały ZUS” będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca nieosiągający 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. pracownicy z Ukrainy

Polski rynek pracy. pracownicy z Ukrainy

pracownicy z Ukrainy. Pracodawcy nie tylko poszukują brakującej kadry w swoim lokalnym środowisku, ale coraz częściej na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.

Nowości. Pracownicy z Ukrainy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie mógł należeć do związku zawodowego bądź go sam założyć. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, Rząd uchwalił nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2019. Poprawki w Ustawie o Związkach Zawodowych były konieczne.

Zmiany w prawie — ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców. Pracownicy z Ukrainy

pracownicy z Ukrainy. Już w lipcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przygotuje nowe rozporządzenie mające na celu wprowadzenie ułatwień przy zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce