AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości

Wiadomości

Pracownicy z Ukrainy

W tej chwili większość pracowników z Ukrainy, które opuszczają kraj w poszukiwaniu płatnych miejsc pracy. Jest to całkiem naturalne, ponieważ jest to bardzo trudne do znalezienia dobrej pracy, gdzie naprawdę można zarabiać pieniądze. Dlatego mnóstwo agencji zajmujących się zatrudnieniem. Jedną z takich firm jest Alliance Group, która zajmuje się...

czytaj dalej

Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy

Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym także pracowników z Ukrainy i innych państw należących do tak zwanej grupy „6” państw, na terenie Polski i pozostałych państw należących do Unii Europejskiej wprowadzają nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz zwiększa wymogi dotyczące otrzymania przez cudzoziemca pozwolenia na...

czytaj dalej

Szukasz pracownika? Szybciej znajdziesz go na Ukrainie lub w innym państwie.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce staje się z roku na rok bardziej skomplikowana. Bezrobocie spada bardzo drastycznie co powoduje braki w niektórych zawodach na lokalnych rynkach pracy. Krajowe rynki pracy zmieniają się w bardzo dynamiczny sposób, coraz częściej brakuje chętnych do podjęcia pracy w zawodach z branży budowlanej, transportowej,...

czytaj dalej

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych, w tym także pracowników z Ukrainy.

6 marca Rada Ministrów będzie zajmowała się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jedną z proponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cytowanej powyżej ustawie jest wprowadzenie nowych umów dla pracowników sezonowych...

czytaj dalej

Proponowane zmiany w Kodeksie Pracy

Na połowę roku 2018 zaplanowano przedstawienie projektu nowego Kodeksu Pracy. Prace nad nim rozpoczęła powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że stworzony 44 lata temu Kodeks Pracy posiada wiele zapisów, które mogą stanowić pole do nadużyć. Pracownicy z Ukrainy

Prace nad...

czytaj dalej

Podwyżki płac – dobra wiadomość dla pracowników i osób poszukujących pracy. Pracownicy z Ukrainy

Ostatnie informacje na temat wysokości średniej pensji brutto podane przez Główny Urząd Statystyczny są bardzo optymistyczne i zachęcają do poszukiwania pracy. W lutym 2018 średnia pensja brutto wynosiła 4 599,72 zł. Stwierdza się fakt, że pensja z roku na rok wzrosła o przeszło 6,8%. Pracownicy z Ukrainy

Zmieniająca się w pożądanym kierunku...

czytaj dalej

Styl imigracji ukraińskich pracowników do Polski

Z roku na rok obserwujemy wzmożony ruch obywateli Ukrainy na granicy z Polską, a atrakcyjniejsze warunki pracy i wysokość pensji jakie mogą uzyskać na terenie Polski skłaniają ich do częstszych migracji zarobkowych. Od pięciu lat obserwujemy zmiany w prawie i ułatwienia administracyjne co do uzyskania pozwolenia na pracę przez cudzoziemców,...

czytaj dalej

Specjaliści z zagranicy pilnie poszukiwani!

Pracownicy z Ukrainy
Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej skomplikowana i pomimo uproszczenia przepisów zezwalających na zatrudnienie zagranicznych pracowników pochodzących z tak zwanej szóstki uprzywilejowanych państw to jest dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, nadal istnieje...

czytaj dalej

Rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe prawa pracownika

Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie już od 22 lutego 2016 roku i dotyczą przede wszystkim okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego i ustawowych dni wolnych od pracy. Przywileje, jakie może dostać pracownik, różnią się w zależności od sposobu rozwiązania umowy o pracę na czas...

czytaj dalej

Poszukiwanie pracy w Polsce – nowe badanie firmy Randstad

Sytuacja na rynku pracy uległa polepszeniu jeśli popatrzymy na to ze strony pracownika. Niskie bezrobocie i brak rąk do pracy przyczyniają się do skrócenia czasu poświęcanego na poszukiwanie nowej posady. Według respondentów, potrzebują oni obecnie maksymalnie trzy miesiące na znalezienie nowej pracy. Wynika z tego, że Polacy poświęcają coraz...

czytaj dalej

Back to top