Zatrudnij obywatela ukrainy

Nie trać czasu na rekrutację. Mamy baze pracowników.

O NAS

///

Agencja Pracy Alliance Group Sp. Z.o.o. działa w branży pośrednictwa pracy . Dla naszych klientów pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego

Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców , którzy na lokalnym rynku pracy nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy, a także do tych Państwa którzy pragną zaoszczędzić w kosztach zatrudnienia .

Zapewniamy personel wykwalifikowany i pomocniczy

Posiadamy szeroką bazę pracowników dostępnych od zaraz , a także współpracujemy z innymi Agencjami w Polsce i na Ukrainie., co pozwala nam znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy już w 48 godzin

Udzielamy wszelkich niezbędnych informacji związanych z zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Jak działamy

1

APLIKACJA OD PRACODAWCY

— Otrzymujemy informacje o stanowisku pracy, na którą szukamy właściwego kandydata
— Konsultujemy cechy i wymagania jakie powinien posiadać kandydat z firmą poszukującą pracownika
— Podpisujemy umowę na świadczenie usług rekrutacyjnych

2

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

— Poszukujemy i dostarczamy pracownika o wymaganych kwalifikacjach w umówionym terminie do pracodawcy. Czas rekrutacji od 2 dni do 3 tygodni
— Pracodawca ma 3-5 dni robocze na sprawdzenie kwalifikacji pracownika

3

FINALIZACJA TRANSAKCJI

— Jeżeli pracownik i pracodawca zdecydują się podjąć współpracę, po okresie sprawdzenie kwalifikacji pracownika , Alliance Group sp. z. o. o. wystawia fakturę za wykonane zlecenia
— Oplata za pozyskanie pracownika zależy od branży i rodzaju poszukiwanego fachowca.
— Sprawdź naszą ofertę zatrudnienia w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dla czego warto rozważyć zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Obywatele Ukrainy (oraz Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Republiki Armenii) i mogą podejmować pracę (bez zezwolenia na pracę w Polsce) do sześciu miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Ze względu na brak formalności i niskie koszty (bezpłatna rejestracja)procedura ta jest to bardzo atrakcyjna procedura w Polsce wśród pracodawców zamierzających zatrudnić osobę z Ukrainy
Jeśli cudzoziemiec znajduje się już legalnie na terenie Polski:

Należy sprawdzić , czy osoba posiada ważny dokument zezwalający na pobyt w Polsce (karta czasowego lub stałego pobytu, karta rezydenta, karta polaka wiza typu D 05 lub 06)
• Jeżeli pracownik posiada wizę tylu D (cel wydania 05), należy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi w powiatowym urzędzie pracy nie później jak 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia pracownika (kierujemy się do urzędu gdzie mieści się siedziba bądź miejsce zamieszkania właściciela firmy).
• W oświadczeniu trzeba wpisać m.in.: dane cudzoziemca którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, zawód, rodzaj umowy o pracę oraz miejsce pracy, wynagrodzenie (brutto) i dane pracodawcy.
• Jeśli oferujemy umowę o pracę, to płaca nie może być niższa niż określone ustawowo (rok do roku) wynagrodzenie minimalne. Teraz wynosi ono 1.850,00 zł brutto. Dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na pól etatu
• Czas pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, ale okres maksymalnego zatrudnienia nie musi następować po sobie bez przerwy. Istotne by całkowity okres pracy wykonywanej (również) w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
• Po uzyskaniu oświadczenie, trzeba podpisać umowę zlecenie, o dzieło bądź pracę, musi być ona na piśmie a informacje podane w oświadczeniu muszą być zgodne danymi na umowie

Procedura zatrudnienia pracowników z Ukrainy

Obywatele Ukrainy (oraz Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Republiki Armenii) i mogą podejmować pracę (bez zezwolenia na pracę w Polsce) do sześciu miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Ze względu na brak formalności i niskie koszty (bezpłatna rejestracja)procedura ta jest to bardzo atrakcyjna procedura w Polsce wśród pracodawców zamierzających zatrudnić osobę z Ukrainy
Jeśli cudzoziemiec znajduje się już legalnie na terenie Polski:

Należy sprawdzić , czy osoba posiada ważny dokument zezwalający na pobyt w Polsce (karta czasowego lub stałego pobytu, karta rezydenta, karta polaka wiza typu D 05 lub 06)
• Jeżeli pracownik posiada wizę tylu D (cel wydania 05), należy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi w powiatowym urzędzie pracy nie później jak 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia pracownika (kierujemy się do urzędu gdzie mieści się siedziba bądź miejsce zamieszkania właściciela firmy).
• W oświadczeniu trzeba wpisać m.in.: dane cudzoziemca którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, zawód, rodzaj umowy o pracę oraz miejsce pracy, wynagrodzenie (brutto) i dane pracodawcy.
• Jeśli oferujemy umowę o pracę, to płaca nie może być niższa niż określone ustawowo (rok do roku) wynagrodzenie minimalne. Teraz wynosi ono 1.850,00 zł brutto. Dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na pól etatu
• Czas pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, ale okres maksymalnego zatrudnienia nie musi następować po sobie bez przerwy. Istotne by całkowity okres pracy wykonywanej (również) w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
• Po uzyskaniu oświadczenie, trzeba podpisać umowę zlecenie, o dzieło bądź pracę, musi być ona na piśmie a informacje podane w oświadczeniu muszą być zgodne danymi na umowie

Dla czego warto zlecić pozyskanie pracowników z Ukrainy Alliance Group Sp.z.o.o

Alliance Group Sp.z.o.o Agencją Pośrednictwa Pracy , zajmujemy się rekrutacją pracowników z Ukrainy
• Dla naszych klientów pozyskujemy i sprowadzamy wykwalifikowanych pracownik ów z Ukrainy , a także pracowników fizycznych i pracowników sezonowych
• Skrupulatnie sprawdzamy zawodowe doświadczenie naszych kandydatów na pracowników , żeby znaleźć idealnego kandydata spełniającego wymagania pracodawcy
• Mamy szeroką bazę pracowników dostępnych praktycznie od już w Polsce
• Oferujemy bezpłatną wymianę pracownika w okresie testowym
• Pomagamy i doradzamy w formalnościach związanych z rejestracja pracowników z Ukrainy, a także uzyskaniu zezwolenia na pracy lub karty czasowego pobytu
• Współpracujemy z Agencjami pośrednictwa pracy w każdym regionie Ukrainy

Phone

+48500712049

+48517522500

+48536730500

Adress

ul.Instalatorow 7, lok. 204,
02-237 Warszawa

E-Mail

biuro@alliancegroup.pl

Kontakt z nami

NIP: 5252588780 REGON: 147265300
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 11437

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości