AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Specjaliści z zagranicy pilnie poszukiwani!

Specjaliści z zagranicy pilnie poszukiwani!

Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej skomplikowana i pomimo uproszczenia przepisów zezwalających na zatrudnienie zagranicznych pracowników pochodzących z tak zwanej szóstki uprzywilejowanych państw to jest dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, nadal istnieje wiele branż borykających się z problemem znalezienia odpowiednich dla siebie pracowników.

Z zaistniałą sytuacją na rynku pracy, polski Rząd planuje wprowadzenie zmian w ustawodawstwie i  ułatwienie sprowadzania przez pracodawców, które mają wejść w życie najpóźniej już od najbliższych wakacji. Z proponowanych przez Rząd ułatwień jest możliwość zatrudnienia i sprowadzenia specjalisty według uproszczonych zasad z całego świata. Najważniejszą cechą poszukiwanego specjalisty będzie jego zawód, a nie jak do tej pory, jego kraj pochodzenia. Niebawem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaże 20 uprzywilejowanych zawodów, których przedstawiciele będą mogli zostać zatrudnieni w Polsce na uprzywilejowanych warunkach.

W polskim ustawodawstwie jest wymienionych około 2000 zawodów i tu napotykany jest pierwszy problem – dokonania odpowiedniego wyboru najbardziej poszukiwanych zawodów przez polskich pracodawców. Na pewno na liście poszukiwanych specjalistów znajdą się przedstawiciele następujących zawodów z branży budowlanej, informatycznej, spedycyjnej – głównie kierowcy oraz medycznej.

Taki sposób rozwiązania przez polski Rząd krytykują przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i Business Centre Club, którzy uważają, że należałoby wskazać branże, w których jest największe zapotrzebowanie, a nie jak planuje Rząd tylko zawody. Dodatkowo przedstawiciele tych dwóch instytucji uważaj, że polski rynek pracy powinien się również otworzyć na pracowników pochodzących z Indii i Nepalu.

Wprowadzone zmiany od początku roku 2018 w Ustawie o Promocji Zatrudnienia nie rozwiązują w pełni wszystkich problemów, jakie napotykają polscy pracodawcy. Zaostrzenie przepisów i wymogów związanych z zatrudnieniem pracownika cudzoziemca – udowodnienie przez przyszłego pracodawcę braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynku lokalnym, utrudnia zatrudnienie pracownika z zagranicy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Gdy polski pracodawca chciałby zatrudnić danego pracownika z innego kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy, lokalne Urzędy Wojewódzkie bardzo dokładnie sprawdzają czy przyszły pracownik spełnia wszystkie wymagania pracodawcy.

Polscy pracodawcy zwracają uwagę na korzyści jakie Państwo Polskie może uzyskać z zatrudnianych cudzoziemców —  to są na przykład wpływy do budżetu w kwocie przeszło 20 miliardów złotych w skali roku. Wnioskują oni jeszcze o wniesienie zakazu zatrudniania obcokrajowców na podstawie umowy o dzieło, bo taki fakt powoduje duże straty dla budżetu państwa.

Back to top