AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Zmiany w ZUS. pracownicy z Ukrainy

Zmiany w ZUS. pracownicy z Ukrainy

zmiany-w-zus-pracownicy-z-ukrainy

Prawo do emerytury zgodnie z Ustawą o Świadczeniach Emerytalnych nabywa się już po jednej opłaconej składce, jak potwierdza prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Taka sytuacja stwarza wiele paradoksów i należy nad tym zagadnieniem nadal pracować. Świadczenie emerytalne powinno być nabyte po okresie 10 – 15 lat opłacania składek od ustalonej przez ustawodawcę kwoty. Paradoks wysokości pobieranych świadczeń wynoszących od 1 grosza do 999 złotych wynika z faktu, że osoby te nie miały pełnego stażu pracy wynoszącego 20-25 lat. Prezes ZUS poinformowała o programie „mały ZUS”, który ma zostać wprowadzony w życie od 1 stycznia 2019 roku i jest adresowany do małych przedsiębiorstw, których roczny przychód nie osiąga trzydziestokrotności minimalnego wygrodzenia. Założenia „Małego ZUSU” są następujące: podatnik będzie płacił składkę od przychodów, ale nie mniejszą niż od 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia (na stan dzisiejszy to 630 zł) i nie większą niż od 60% podstawy wymiaru 2666 zł. Z programu  „Mały ZUS” będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca nieosiągający 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. pracownicy z Ukrainy

Back to top