AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Wzrost płacy minimalnej. Wyraź sygnał od Ministerstwa. Pracownicy z Ukrainy

Wzrost płacy minimalnej. Wyraź sygnał od Ministerstwa. Pracownicy z Ukrainy

Propozycja podniesienia pracy minimalnej padła ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało zwiększyć tę kwotę w 2019 roku aż do 2250 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku, miałaby również wzrosnąć stawka w rozliczeniu godzinowym do 14,7 zł. Pracownicy z Ukrainy

Aktualnie płaca minimalna wynosi 2100 zł., a wynagrodzenie godzinowe kształtuje się na poziomie 13,70 zł, w odpowiedzi na to resort pracy zasugerował wzrost tych stawek. Wiceminister pracy, Stanisław Szwed przedstawił rządową propozycję w następujący sposób, a mianowicie wytłumaczył, że plan wzrostu płac wybiega poza przepisy. Według prawa oszacowano, że wzrost płacy minimalnej miałby być na poziomie 2217 zł/mies. i 14,5 zł/ godz. Propozycja rządu wykroczyła poza ten obszar celem utrzymania płacy minimalnej w stosunku do płacy średniej na poziomie prawie 47%. Tymi kwestiami rząd zajmował się również w bieżącym tygodniu.

Regulacje prawne wskazują na to, że do 15 czerwca bieżącego roku ma być przedstawiona propozycja kwoty płacy minimalnej oraz stawki godzinowej przez Radę Ministrów. Dokument ma trafić do Rady Dialogu Społecznego, która z kolei ma wyrazić własną opinię w sprawie. W przypadku, jeśli opinie nie będą się pokrywały, a znacząco się różniły, to płaca minimalna na przyszły rok będzie wynikała z rozporządzenia, które również regulowało daną sprawę w poprzednim roku.

Wyższa płaca minimalna jest aktualna od początku roku, a minimalne wynagrodzenie godzinowe jest zastosowane nie tylko do osób zatrudnionych na umowę zlecenie, a również osób pracujących w firmach jednoosobowych, które świadczą usługi dla innych firm. Regulacje prawne dokładnie wskazują w jakich sytuacjach dane rozwiązanie ma być stosowane w umowach zleceniach z wyznaczonym dokładnie czasem świadczenia usługi. Minimalna płaca za godzinę pracy ma być stosowana do umów nie zważając na sposób, według którego było ustalone wynagrodzenie, czy to stawka godzinowa lub dzienna, tygodniowa lub miesięczna, a może inna.

Wyłączone zostały z zasady stosowania minimalnego wynagrodzenia godzinowego prace świadczone w rodzinnych domach pomocy, jak i również zawierane umowy cywilnoprawne przy opiece, między innymi umowy zlecenie do świadczenia opieki nad uczestnikami różnorodnych wycieczek.

Stawka minimalna nie ma również zastosowania w stosunku do zleceniobiorcy, który samodzielnie ustala miejsce i szacuje czas na realizacje zadań, kiedy to jego wygrodzenie jest zależne wyłącznie od wyznaczonego celu i rezultatu, który jest w stanie osiągnąć.

Back to top