AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Rolnictwo kontra nowa umowa cywilnoprawna. Pracownicy z Ukrainy

Rolnictwo kontra nowa umowa cywilnoprawna. Pracownicy z Ukrainy

Nie jest tajemnicą, że polska wieś jest wciąż poszkodowana z pośród różnych sektorów gospodarki. Rolnicy borykają się z codziennymi przeszkodami niemal w pojedynkę. Ich pracę wspierają i są dużym zastrzykiem pomocy fizycznej pracownicy zza granicy. Zatrudnianie takich osób nie przynosiło zbyt dużo korzyści dla obydwu stron, chociażby z powodu niedostosowanych regulacji prawnych. Przeważnie pracownicy sezonowi byli zatrudniani na czarno lub w lepszym przypadku w oparciu o umowę o dzieło, co pod żadnym względem nie gwarantowało ubezpieczenia i wiązało się z ogromnym ryzykiem dla stron. Pracownicy z Ukrainy

Rząd Rzeczypospolitej wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rolników i przygotował 13 kwietnia bieżącego roku, nowelizacje ustawy dotyczącą tego sektora. Prezydent podpisał dokument 8 maja, który w szerokim zakresie zapewnia rolnikom pomoc w sezonie podczas zbiorów. Dana ustawa deklaruje wprowadzenie w życie nowej cywilnoprawnej umowy oraz dodatkowo stwarza warunki do ubezpieczenia zdrowotnego, jak i wypadkowego dla pracowników, którzy podejmą się zatrudnienia na roli.

Nowe regulacje są uwarunkowaniem do stworzenia zupełnie nowego rodzaju zatrudnienia w postaci umowy cywilnoprawnej, innymi słowy umowy o pomoc przy zbiorach. Te przepisy mają na celu wyeliminowanie zatrudnienia na czarno osób do pomocy rolnikom, oraz przedstawienie w gorszym świetle zawieranej dotychczas umowy o dzieło, która w żaden sposób nie odzwierciedlała charakteru świadczonej pomocy w czasie zbiorów. Nowy rodzaj umowy może być zawarty nawet na 180 dni w roku.

Znowelizowana ustawa gwarantuje ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe w zakresie jednorazowego odszkodowania na wypadek stałego, długotrwale wyrządzonego uszczerbku na zdrowiu pomocnika rolnika lub jego śmierci z powodu wypadku w czasie pracy lub choroby zawodowej.

Rolnik zaś ma obowiązek zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od momentu zawarcia z nim umowy o świadczenie pomocy przy zbiorach oraz opłacić składkę na ubezpieczenie za bieżący miesiąc. Aktualnie koszt składki dla rolnika wynosi 184 zł/mies., w tym składka zdrowotna 142 zł, a wypadkowa 42 zł.

Znowelizowana ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. dotycząca podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych również wprowadza opodatkowanie od uzyskanych dochodów dla pomocnika rolnika. Rolnik będzie zobowiązany sporządzić formularz PIT-8C z zawartymi informacjami o uzyskanym przychodzie z tytułu zawartej umowy o pomoc. Termin wysłania takiego formularza do podatnika oraz US upływa z końcem lutego w następnym roku podatkowym.

Wprowadzone rozwiązanie będzie bardzo korzystne między innymi dla pracowników sezonowych z Ukrainy. Oszacowano, że ok 500 tys. obywateli naszego wschodniego sąsiada podejmuje rolniczą pracę w Polsce. Podobne rozwiązania dotyczące pomocników rolnika wprowadzone i są dobrze prosperujące w Niemczech oraz we Francji. Pozwala to na legalne zatrudnianie oraz zwiększa liczbę osób ubezpieczonych z korzyścią dla każdej ze stron.

Back to top