AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » pracownicy z Ukrainy. Wynagrodzenia polskich specjalistów i menedżerów.

pracownicy z Ukrainy. Wynagrodzenia polskich specjalistów i menedżerów.

pracownicy-z-ukrainy-wynagrodzenia-polskich-specjalistow-i-menedzerow

Według wyników opracowanego przez firmę ANTAL badania na przeszło 1200 uczestnikach pracujących na stanowiskach specjalistów i menedżerów na temat ich wynagrodzeń i warunków pracy, sytuacja tej grupy pracowników uległa dużej poprawie na polskim rynku pracy. Polscy menedżerowie i specjaliści otrzymują coraz więcej propozycji pracy, przez co ich wartość na rynku ciągle wzrasta. W niektórych firmach kadra ta otrzymała nawet dwucyfrowe podwyżki w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według wyników badania firmy ANTAL, najbardziej pożądani przez pracodawców są specjaliści z takich branż jak IT, inżynieria czy finanse. To oni mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie i na w miarę krótki czas poszukiwania nowej pracy, który z roku na rok ulega skróceniu. 60% specjalistów i menedżerów jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej i nie obawia się o swoją przyszłość. Sytuacja na polskim rynku pracy sprzyja podnoszeniu wynagrodzenia oraz otrzymywaniu coraz to lepszych warunków zatrudnienia. Specjaliści chcący zmienić pracę, teraz nie muszą długo czekać na bardziej lukratywne propozycje.

Firmy starają się zatrzymać swoich pracowników proponując im podwyżki oraz coraz więcej dodatków pozapłacowych. Jednakże takie benefity nie powstrzymują pracownika przed odejściem i zmianą pracy. Dla przeszło 40% specjalistów i menedżerów nadal liczy się otrzymanie wyższego wynagrodzenia w nowej pracy. Kluczowym powodem do zmiany pracy wśród specjalistów i menedżerów jest przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju kariery. Inne powody zmiany pracy jakie wymienili w badaniu ankietowani to zła atmosfera w pracy oraz złe zarządzanie firmą (pracownicy z Ukrainy).

Jak można zauważyć atmosfera w pracy i dobre zarządzanie firmą mają dość duże znaczenie dla pracowników wyższego szczebla. Pracodawca w dobie, kiedy to na rynku pracy zaczyna rządzić pracownik, powinien starać się zaspokoić potrzeby kadry menedżerskiej i specjalistów.

Prężnie rozwijające się centra usług wspólnych oraz obecność licznych przedstawicielstw korporacji w Polsce przyczyniają się poprawie sytuacji kadry wysokiego szczebla, zwiększenia popytu na nich na rynku pracy oraz otwierają możliwość negocjacji warunków pracy przez przyszłego pracownika.

W wyniku przeprowadzonych analiz warto zwrócić uwagę na to, że aktualnie jest znakomity okres na kontynuację dotychczasowej lub  wybór innej ścieżki rozwoju dla kadry zarządzającej, między innymi wciąż chłonny polski rynek pracy definitywnie sprzyja pozytywnym zmianom pracowników.  Równolegle badania udowodniają rosnącą potrzebę zatrudniania  przez pracodawców menedżerów na różnych szczeblach i oferowanie dla nich konkurencyjnych warunków współpracy celem lepszego zarządzania firmą, zasobami ludzkimi oraz wygenerowania wyższego dochodu.

Back to top