AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » pracownicy z Ukrainy. Spadek bezrobocia dobiega końca

pracownicy z Ukrainy. Spadek bezrobocia dobiega końca

Sytuacja na polskim rynku pracy wiąż bije rekordy i otwiera nowe możliwości dla poszukujących zatrudnienia w branży bądź chcących zmienić dziedzinę, lecz stopa bezrobocia powoli zwalnia, a to oznacza, że jego spadek dobiega końca. Tę sytuację zauważyła i skomentowała Minister Finansów, a mianowicie stwierdziła, że nadchodzi czas przyhamowania spadku stopy bezrobocia. Jednocześnie Szefowa Resortu zakomunikowała niezwykle niski oraz historyczny poziom bezrobocia, który utrzymuje się od ponad sześciu miesięcy. Natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy ulegała tendencji spadkowej od lata 2013 r.

Według zeszłotygodniowych danych ministerstwa, w lipcu br. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5,9% i w odniesieniu do miesiąca poprzedniego wcale nie zmieniła się, aczkolwiek w porównaniu do danego okresu z roku ubiegłego stopa spadła o ponad 1,1%. Te dane wskazują na niezmienną stopę bezrobocia, a w rzeczywistości liczba osób pozostających bez zatrudnienia w lipcu br. była mniejsza o 6,4 tys. porównując do czerwca br. Resort również zaznaczył, że lipcowy wskaźnik bezrobocia był najniższy od 1991 r. (pracownicy z Ukrainy)

Spadek liczby osób bezrobotnych zanotowano w 12 województwach, a największy w województwie zachodniopomorskim, innymi słowy o 1,8%. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z wskaźnikiem 1,7%, potem kujawsko-pomorskie (1,3%), a w województwie mazowieckim spadek liczby bezrobotnych zatrzymał się na poziomie 1,3%. Z kolei, w pięciu województwach spadła stopa bezrobocia i najbardziej w zachodniopomorskim o 0,2%, a w innych czterech, o 0,1%, czyli kujawsko-pomorskim, warmińsko mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim. Dane pokazują, że stopa bezrobocia utrzymuje jednocyfrowy wskaźnik.

W województwie wielkopolskim została odnotowana 3,3% stopa bezrobocia i jest najniższa na tle całego kraju, zaś z najwyższym 9,9% poziomem stopy bezrobocia odnotowano województwo warmińsko-mazurskie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, stopa bezrobocia uległa tendencji wzrostowej o 0,1% jedynie w województwie świętokrzyskim, a po przeanalizowaniu stopa w 10 województwach wcale się nie zmieniła w odniesieniu do czerwca br.

Zaprezentowane dane doprowadzają do wniosku, że okres spektakularnego, historycznego spadku bezrobocia osiągnął szczyt i będzie ulegał zmianie, a to z perspektywy czasu oznacza, że sytuacja nie tak prędko się zmieni dla osób poszukujących pracy. Pracownicy poszukujący zatrudnienia zaś nie zostaną dotknięci danym zjawiskiem jeszcze przez dłuższy czas.

Back to top