AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Co dalej z pracownikami z Ukrainy???? pracownicy z Ukrainy

Co dalej z pracownikami z Ukrainy???? pracownicy z Ukrainy

Co dalej z pracownikami z Ukrainy?

Co dalej z pracownikami z Ukrainy, gdy otworzy się dla nich niemiecki rynek pracy?

Coraz częściej rząd federalny Niemiec rozważa wprowadzenie takich samych udogodnień w zatrudnianiu obywateli Ukrainy co Polska – takie zmiany mogą zatrząść  polskim rynkiem pracy.

Firma Work Service przeprowadziła niedawno badanie wśród ukraińskich pracowników dotyczące ich nastrojów i warunków pracy na terenie Polski.  Wyniki badań są zadowalające, bo większość, przeszło 80% pracowników pochodzenia ukraińskiego jest zadowolonych z warunków pracy jakie mają. Zadowolenie z warunków i z wynagrodzenia jakie otrzymują pracownicy z Ukrainy jest do tego stopnia, że większość z nich poleciłaby zatrudnienie w naszym kraju swoim znajomym i bliskim. Ukraińscy pracownicy motywują swoją emigrację wyższym wynagrodzeniem, jakie mogą uzyskać, pomimo że pracują często poniżej swoich kwalifikacji. Jednakże perspektywa otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców może spowodować nagły i drastyczny odpływ pracowników z naszego rynku pracy do niemieckiego. Większość ukraińskich pracowników w Polsce rozważa takie rozwiązanie, i bez wahania zmieni swój kraj emigracji. pracownicy z Ukrainy

Napływ pracowników z Ukrainy do Polski trwa nieprzerwanie od przeszło 4 lat, co powoduje coraz większy odpływ siły roboczej u naszego wschodniego sąsiada. Według badań przeprowadzonych przez Centralny Bank Ukrainy, nasz wschodni sąsiad tylko przez okres 2016-2017 stracił przeszło 8% siły roboczej z powody imigracji zarobkowej swoich obywateli. Nasz kraj wiedzie prym wśród krajów, do których Ukraińcy emigrują. Polska jest krajem atrakcyjnym ze względu na wyższe zarobki, jak i bliskość geograficzną i kulturową.

Badania przeprowadzone przez  Work Service wskazują, że przeszło 75% ukraińskich pracowników wybrało emigrację zarobkową do Polski ze względu na wyższe wynagrodzenie. 37% ukraińskich respondentów wskazało wyższy standard życia jako powód emigracji, a jedynie 22% trudności ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia na Ukrainie. Około 10% respondentów jako powód emigracji wskazało większe bezpieczeństwo w Polsce.

Ukraińscy  pracownicy są w większości zadowoleni z warunków pracy jakie mają w polskich pracodawców, a relacje z polskimi kolegami są w przeważnie oceniane za zadowalające. 2/3 respondentów planuje pozostać w Polsce na okres do 3 lat. Nawet tak optymistyczne wyniki badania nie zmienia faktu, że jak tylko rynek pracy za Odrą zostanie otwarty dla ukraińskich pracowników przeszło 50% z nich może opuścić Polskę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Taki odpływ siły roboczej może spowodować gwałtowny spadek PKB, jak i olbrzymią lukę kadrową sięgającą ponad 500 tysięcy wakatów.

Back to top