AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Zmiany w prawie — ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców. Pracownicy z Ukrainy

Zmiany w prawie — ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców. Pracownicy z Ukrainy

Już w lipcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przygotuje nowe rozporządzenie mające na celu wprowadzenie ułatwień przy zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce. Obowiązujące do tej pory prawo nakłada wiele dodatkowych obowiązków zarówno na chcącego zatrudnić obcokrajowca pracodawcę, ale także na Urzędy Pracy oraz Urzędy Powiatowe. Największą barierą przy zatrudnianiu obcokrajowca jest tzw. test rynku pracy. Jak potwierdził wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Bartosz Marczuk, w lipcu zostanie zniesiony test rynku pracy dla przeszło 200 zawodów, a jego resort pracuje nadal nad dodatkowymi udogodnieniami przy zatrudnianiu obcokrajowców (pracownicy z Ukrainy). Według Ministerstwa, inne udogodnienia przy zatrudnianiu obcokrajowców muszą zostać wprowadzone jak najszybciej ponieważ polska gospodarka odczuwa coraz bardziej problem związany z brakiem rąk do pracy. Polskie społeczeństwo coraz bardziej starzeje się, a młodzi emigrują za chlebem za granicę – to dwa główne problemy polskiej gospodarki. Wiceminister MRPiPS Bartosz Marczuk ratunek dla polskiego rynku pracy widzi w odpowiedzialnej polityce migracyjnej. Stawia on przede wszystkim na imigrację przede wszystkich młodych i wykształconych obywateli z krajów bliskich nam kulturowo takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja czy Mołdawia. Wprowadzone wstępnie na początku roku 2018 ułatwienia przez Ministerstwo nie rozwiązało problemu na polskim rynku pracy, więc postanowiono iść dalej i znieść test rynku pracy dla 200 zawodów. Ułatwienia wprowadzono przede wszystkim dla zawodów budowlanych. Kolejnym ułatwieniem jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej jest wydłużenie czasu na jaki może przyjechać obcokrajowiec do pracy na podstawie oświadczenia z obecnie 6 miesięcy do roku.

Zmiany mające na celu ułatwienie zatrudniania pracowników zza granicy związane są również z nową Ustawą o Specjalnych Strefach Ekonomicznych podpisaną przez Prezydenta RP, która weszła w życie pod koniec czerwca br. W myśl nowej ustawy cały obszar kraju może być traktowany jako specjalna strefa ekonomiczna, gdzie przedsiębiorca będzie mógł uzyskać ulgi podatkowe i preferencyjne warunki na prowadzenie swojej działalności. Jednakże najszybciej będzie można uzyskać najlepsze warunki na prowadzenie własnej działalności w gminach i powiatach, gdzie bezrobocie jest nadal dwucyfrowe. Warunki preferencyjne w myśl nowej ustawy będą przyznawane na określony czas od 10 do 15 lat. Co najważniejsze nowa ustawa nie zmienia warunków jakie uzyskały przedsiębiorstwa, które obecnie działają na terenie 14 wyznaczonych Specjalnych Stref Ekonomicznych przez Ustawę z dnia 20 października 1994r.

Back to top