AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Styl imigracji ukraińskich pracowników do Polski

Styl imigracji ukraińskich pracowników do Polski

Z roku na rok obserwujemy wzmożony ruch obywateli Ukrainy na granicy z Polską, a atrakcyjniejsze warunki pracy i wysokość pensji jakie mogą uzyskać na terenie Polski skłaniają ich do częstszych migracji zarobkowych. Od pięciu lat obserwujemy zmiany w prawie i ułatwienia administracyjne co do uzyskania pozwolenia na pracę przez cudzoziemców, powoduje to szersze otwarcie rynku pracy dla cudzoziemców, a głównie Ukraińców. Polska jest jednym z krajów, do których najchętniej emigrują pracownicy z Ukrainy. Przebywają oni w naszym kraju najczęściej parę miesięcy w ciągu roku i często przekraczają granicę polsko-ukraińską. Traktują oni Polskę raczej jako źródło krótkoterminowego zarobku, niż miejsce, w którym chcieliby się osiedlić na stałe. Według ostatnich badań społecznych jednie 11% imigrantów zarobkowych z Ukrainy planuje osiedlić się w Polsce na stałe.

Obecnie, jak wynika z badań, co dziesiąta firma w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy, a najwięcej  zatrudnionych jest w dużych przedsiębiorstwach. Najchętniej pracownicy z Ukrainy zatrudniani są w produkcji i usługach.

Badania przeprowadzone na imigrantach zarobkowych z Ukrainy przez Personal Service obrazują ich sposób pracy i życia w Polsce. Respondentom zadano następujące pytanie „Jakie benefity zostały Panu/Pani zaproponowane przez polskiego pracodawcę?” Najwięcej pracowników z Ukrainy odpowiedziało, że zaoferowano im mieszkanie ponad połowa respondentów, następnie wyżywienie i transport do miejsca pracy po około 30%, jednakże najrzadziej proponowano pomoc w załatwianiu formalności, dodatkowe świadczenia  socjalne, lekcje języka polskiego oraz szkolenia zawodowe. Warto jest zauważyć, że przeszło 15%  ukraińskich respondentów nie otrzymało  żadnej pomocy ze strony polskiego pracodawcy.  Oferowane benefity przez pracodawców pozwalają na obniżenie kosztów utrzymania pracowników ukraińskich. Stąd najwięcej, przeszło 45% pracowników pochodzących z Ukrainy jest w stanie przeżyć za 200-500 zł miesięcznie. 20% badanych respondentów wśród pracowników z Ukrainy jest w stanie przeżyć za mniej niż 200 zł miesięcznie.

Do największych bolączek pracowników pochodzących z Ukrainy można zaliczyć między innymi rozłąka z rodziną, długie godziny pracy i ciężką pracę.

Ważnym zjawiskiem wśród pracowników zarobkowych z Ukrainy jest nie wysyłanie comiesięcznie zarobionych pieniędzy do swoich rodzin mieszkających w kraju ojczystym (przeciwieństwo polskich emigrantów zarobkowych). Nie robi tego przeszło 60% respondentów.

Pomimo proponowanych benefitów przez polskich pracodawców oraz niskich kosztów utrzymania, przeszło 70% respondentów badania nie planuje pozostania w Polsce na stałe. Jedynie 11 % planuje zmianę miejsca zamieszkania na stałe i chcą osiedlić się w Polsce na stałe.

Back to top