AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja Polski na tle Wspólnoty.

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja Polski na tle Wspólnoty.

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz w Polsce poprawia się z roku na rok a stopa bezrobocia zaś ma tendencję spadkową, co z kolei otwiera rynek pracy dla osób poszukujących odpowiedniego zajęcia. Pracownicy z Ukrainy

W lutym bieżącego roku wg danych Eurostatu bezrobocie w strefie euro kształtowało się na poziomie 8,5%, a w całej UE ta liczba jest stosunkowo niższa i wynosi 7,1%. Z pośród krajów unijnych najniższą stopę odnotowano w Czechach 2,4%. W zestawieniu statystycznym, Niemcy i Malta znalazły się na drugiej pozycji z 3,5% stopą bezrobocia. Polska z kolei, na danej liście zajmuje siódmą pozycję z oszacowanym wynikiem 4,4%. Te dane świadczą o ty, iż UE w lutym danego roku odnotowała najniższe bezrobocie od czasu kryzysu gospodarczego czyli od 2008 r. Porównując dane, w styczniu 2018 stopa bezrobocia całej Wspólnoty była nieco gorsza i wynosiła 8,6%. Biuro statystyczne Eurostat w lutym 2017 odnotowało 9,5% stopę bezrobocia w całej Unii. Z danych biura wynika, że aktualnie są sprzyjające warunki do poszukiwania wymarzonej pracy. Niemniej jednak, pomimo wyraźnej poprawy na rynku pracy Eurostat szacuje, że pozostaje bez zatrudnienia w całej UE około 17,5 mln osób, z czego prawie 14 mln to są osoby ze strefy euro. Wraz ze spadkiem stopy bezrobocia w lutym porównując do stycznia zmniejszyła się również ilość osób bezrobotnych o ok 200 tys. w całej wspólnocie. To są dane zadowalające i wskazują na odrodzenie rynku pracy. Istotnym pozostaje fakt, iż biuro statystyczne odnotowuje najwyższe bezrobocie na poziomie 17,7% wśród młodzieży, innymi słowy wśród osób do 25. roku.  Najgorsze wyniki posiadają kraje południowe, czyli Grecja 20,8%, Hiszpania 16,1% oraz Włochy z wynikiem 10,9%. W tym regionie, sytuacja na rynku pracy nie poprawi się zbyt szybko.

W Polsce osiągnięto już oczekiwaną stopę bezrobocia, która redukowała się z każdym miesiącem. Dalsze spadki nie będą już tak widoczne, a rynek pracy pochłonął już wykwalifikowanych pracowników. W sytuacji, kiedy wzrasta popyt na pracę wśród pracowników, to pracodawcy szczególną uwagę zwracają na zdobyte kwalifikację osób bezrobotnych, innymi słowy potencjalnych pracowników, poparte odpowiednimi certyfikatami, dokumentami lub osiągnięciami. Natomiast, kiedy stopa bezrobocia spada, co aktualnie odnotowano, osobą bezrobotna jest inaczej oceniana przez pracodawcę. W tym wypadku zatrudniane są osoby z jakimikolwiek kwalifikacjami potrzebnymi dla rozwoju firmy. Pracodawcy z kolei rezygnują w takiej sytuacji z wieloetapowej rekrutacji. Aczkolwiek, przy tak niskim bezrobociu, rezerwa poszukiwanych osób do pracy w Polsce wyczerpuję się i tym samym otwiera się rynek dla osób z zagranicy.

Back to top