AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Sample Page

Pracownicy z Ukrainy

W tej chwili większość pracowników z Ukrainy, które opuszczają kraj w poszukiwaniu płatnych miejsc pracy. Jest to całkiem naturalne, ponieważ jest to bardzo trudne do znalezienia dobrej pracy, gdzie naprawdę można zarabiać pieniądze. Dlatego mnóstwo agencji zajmujących się zatrudnieniem. Jedną z takich firm jest Alliance Group, która zajmuje się rekrutacją Ukraińców do pracy w Polsce, a także obywateli Rosji, Mołdawii i Białorusi. Pracownicy z Ukrainy

Nasza firma współpracuje z pracodawcami z sąsiednich krajów, w których nie można znaleźć w jego kraju specjalista. Wybieramy tylko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą spełniać wszystkie wymagania klienta. Dzięki doświadczeniu i lata udanej pracy zebraliśmy dużą bazę klientów i współpracuje z najlepszych agencji rekrutacyjnej w Warszawie. Dlatego rekrutacja odbywa się wystarczająco szybko.

Mieszkańcy naszego kraju, kontaktując się z agencją rekrutacyjną, są bezpieczne. Firma Alliance Group wybiera tylko odpowiedzialnych pracodawców, którzy zgadzają się na płace, a także wstępnie wybrane zakwaterowanie dla kandydata. Dlatego, przybywszy do pracy, nie można się martwić, że nie będzie miejscem do życia i pracy, na dokonaniu wszystkich agencji. Jest to szczególnie korzystne oferta dla tych ludzi, którzy będą pierwszy zostawić do pracy za granicą.
Alliance Group — schemat pracy
Weźmy pod uwagę, w jaki sposób praca naszej firmy. Po pierwsze, starannie dobieramy naszych lokatorów i tworzą listę zawodów, do których pracownik ma obowiązek odebrać.

Następnie studiował szczegółowo wymagania dla kandydatów na to stanowisko. Następnie podpisanie umowy, która jasno stwierdził wszystkie niuanse pracy firmy.

Znaleźć pracowników, którzy będą spełniać wszystkie wymogi nie są tak łatwe, a czasem wybór odbywa się w kilku etapach. Aby rozpocząć, należy wybrać odpowiedniego kandydata, a to trwa kilka tygodni treningu. Pracodawca ma pełne prawo, fakt, że po zakończeniu szkoleń do wglądu. Jeżeli pracownik nadaje się do wszystkich wymagań, nadal działa.

Ale firma Alliance Group w każdym przypadku, to koszt pracodawcy, dla wszystkich zamówień, które już wykonywanych przez pracownika. Dlatego wszystkie prace zostaną nagrodzone. Firma otrzymuje środki od pracodawcy, w zależności od branży i stanowiska, a także ze specjalistą podniósł.

Jak znaleźć pracownika z Ukrainy? To wszystko jest bardzo proste, wystarczy poprosić o pomoc w Alliance Group. Dbamy o wszystkich problemach rekrutacji i masz gwarancję, aby uzyskać najlepsze pracowników.

Ci, którzy przychodzą do agencji pośrednictwa pracy w zakresie doboru pracowników z Ukrainy, natychmiast gotowe do podpisania umowy i przenieść się do szybko zacząć zarabiać. Więc w zasadzie, rekrutacja personelu nie zajmuje dużo czasu.
Dlaczego Alliance Group?
Nasza firma już od ponad roku i mieli czas, aby okazać się po dodatniej stronie. Dajemy Ukraińcy pracują, którzy naprawdę chcą pracować i zarabiać.

Firma starannie dobiera pracowników wybiera tylko wykwalifikowany personel. Oferuje pracę fizyczną i pór roku. Ale to zależy wyłącznie na życzenie klienta, możemy znaleźć wiele różnych zadań. Do zadań Alliance Group wchodzi znaleźć kogoś, kto będzie pasował. A także sprawdzić wiarygodność pracodawcy.

Jeśli kandydat nie przejdzie testu, pracodawca otrzymuje wymiany. Firma prowadzi konsultacje na temat wszystkich subtelności i niuansów, a także pomaga we wszystkich sprawach zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

Nasza firma współpracuje z różnych agencji, które działają w dziedzinie zatrudnienia w następujących miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Lubin, Poznaniu i innych miastach w całej Polsce.

Jeśli chcesz zmienić swoje życie na lepsze i poprawić swoją sytuację finansową — skontaktuj się z nami i my chętnie, aby pomóc!


czytaj dalej

Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy

Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym także pracowników z Ukrainy i innych państw należących do tak zwanej grupy „6” państw, na terenie Polski i pozostałych państw należących do Unii Europejskiej wprowadzają nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz zwiększa wymogi dotyczące otrzymania przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt stały. Pracownicy z Ukrainy

Odpowiednie Urzędy Wojewódzkie będą mogły wydać pozwolenia na pobyt czasowy dla pracownika z Ukrainy, bądź z innego państwa, na podstawie przeniesienia pracownika wewnątrz przedsiębiorstwa w celu wykonywania pracy czy korzystania z mobilności długoterminowej.  Owe dwa pozwolenia na pobyt czasowy mogą zostać przyznane pracownikowi z Ukrainy lub innego państwa na maksymalny okres przeniesienia wynoszącego 3 lata. Najdłuższy okres pobytu czasowego, czyli na 3 lata, przyznany może być między innymi pracownikom kadry kierowniczej i specjalistom. Stażyści i inni pracownicy mogą liczyć na możliwość przyznania pozwolenia na pobyt czasowy na okres roku. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 12 lutego tego roku precyzują, w jakich sytuacjach pracownik z Ukrainy lub innego kraju może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy na bazie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby otrzymać takie pozwolenie wymagane jest wcześniejsze zatrudnienie w tym samym zakładzie lub grupie przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy dla kadry kierowniczej i specjalistów, lub pół roku dla pozostałych pracowników. Wniosek o przyznanie nowych pozwoleń na pobyt czasowy mogą złożyć do wojewody wyłącznie przedsiębiorstwo (lub jednostka) przyjmująca pracownika z Ukrainy lub innego państwa.

Wprowadzone zmiany w prawie dotyczą również ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzone zmiany mają usprawnić procedury przyznawania i składania wniosków na pobyt stały i czasowy przyznawany pracownikom z Ukrainy i innych krajów. Dokonane zmiany w ustawie miały również za zadanie doprecyzowanie zawartych w niej przepisów, których wcześniejsza interpretacja mogła budzić wątpliwości. Dokonane zmiany w ustawie o cudzoziemcach znoszą od 12 lutego konieczność składania przez starostę informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy czy wręcz o negatywnym wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez pracodawcę. Dodatkowym ułatwieniem dla pozyskania pracownika z Ukrainy czy innego kraju jest zniesienie wymogu podpisania umowy o pracę w początkowym etapie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (takie dane będą trafiały bezpośrednio do wojewodów w załączniku o udzielenie zezwolenia).

Nowelizacja znosi również wymóg dla cudzoziemców, absolwentów polskich uczelni wyższych, na posiadanie stałego źródła dochodu, który pokrywa koszta utrzymania przy staraniu się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jedynie wymagane będzie posiadanie przez takiego cudzoziemca posiadanie odpowiedniej kwoty finansowej na zaspokojenie swoich potrzeb.

Bardzo ważna zmiana wprowadzona przez nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która wchodzi w życie 12 lutego może utrudnić wielu pracownikom pochodzącym z Ukrainy lub innych państw w zdobyciu pozwolenia na rezydenturę długoterminową. Nakłada ona na cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE przedstawienia dokumentu poświadczającego poziom znajomości języka polskiego (minimum B1). Z tego wymogu zwolnione są osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.


czytaj dalej

Szukasz pracownika? Szybciej znajdziesz go na Ukrainie lub w innym państwie.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce staje się z roku na rok bardziej skomplikowana. Bezrobocie spada bardzo drastycznie co powoduje braki w niektórych zawodach na lokalnych rynkach pracy. Krajowe rynki pracy zmieniają się w bardzo dynamiczny sposób, coraz częściej brakuje chętnych do podjęcia pracy w zawodach z branży budowlanej, transportowej, spedycyjnej, gastronomicznej, przetwórczej czy związanej z opieką zdrowotną.

Coraz większe braki personelu powodują, że przedsiębiorcy poszukują pracowników nie tylko na regionalnym rynku, ale również poza granicami naszego kraju, głównie na Ukrainie i w innych państwach ościennych.

Problem ze znalezieniem pracownika na lokalnym rynku najczęściej związany jest z nieadekwatnym wynagrodzeniem, trudnymi warunkami pracy, które nie są atrakcyjne dla pracowników polskich, koniecznością dojeżdżania do miejsca pracy lub brakiem odpowiednich kwalifikacji.

Ratunkiem na braki kadrowe w polskich przedsiębiorstwach są obcokrajowcy, głównie pracownicy pochodzący z Ukrainy i innych państw wschodnich. Ich poziom wykształcenia i umiejętności niejednokrotnie przewyższa te, które posiadają Polacy. Pracownicy z Ukrainy, dla których nadal proponowane przez polskich pracodawców wynagrodzenie jest atrakcyjne, coraz częściej „łatają” braki na polskim rynku pracy. Są oni często o wiele bardziej doświadczeni i wykształceni, niż ich polscy koledzy po fachu.

W roku 2018 największy deficyt pracowników na rynku pracy według Barometru Zawodów dotknie przede wszystkim branżę budowlaną. Polscy pracodawcy z tej branży często poszukują doświadczonych pracowników budowlanych na Ukrainie, którzy są chętni do podjęcia pracy na terenie Polski za stawki, jakie są proponowane dla ich odpowiedników polskich. Pracownicy z Ukrainy są pracowici i lojalni, wykonują powierzone obowiązki rzetelnie i terminowo. Pracodawcy szukają nowych pracowników korzystając z pomocy wyspecjalizowanych agencji, które pomagają w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry na zagranicznych rynkach pracy. Jedną z takich agencji zatrudnienia jest Alliance Group sp. z o.o., która rekrutuje najlepszych pracowników nie tylko z branży budowlanej, ale także dobrze wykwalifikowanych pracowników z innych obszarów. Jeśli poszukujesz pracowników i masz problem z ich znalezieniem na polskim rynku pracy, warto skontaktować się z pracownikami Alliance Group sp. z o.o.

Kolejną zmianą na polskim rynku pracy jest to, że zaczyna brakować pracowników nie tylko na najniższych stanowiskach, ale także specjalistów czy pracowników na wyższych szczeblach menażerskich lub kierowniczych. Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza również polskich pracodawców do poszukiwania także specjalistów IT na ukraińskim rynku pracy.

W dobie zmieniającego się dynamicznie rynku pracy warto pamiętać o poszukiwaniu pracowników nie tylko na rynku lokalnym, ale także globalnym. W takiej sytuacji najlepiej, gdy Pracodawca  przekaże swoje wytyczne dotyczące wymagań poszukiwanej kadry pracownikom agencji pośrednictwa zatrudnienia m.in. wyspecjalizowanych w tej dziedzinie pracowników agencji  Alliance Group sp. z o.o., którzy spełnią wszystkie Państwa oczekiwania.


czytaj dalej

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych, w tym także pracowników z Ukrainy.

6 marca Rada Ministrów będzie zajmowała się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jedną z proponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cytowanej powyżej ustawie jest wprowadzenie nowych umów dla pracowników sezonowych pracujących przy zbiorach. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach zawierana z pracownikami sezonowymi byłaby oskładkowana.

Z przedstawionych przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi danych w polskim sektorze rolnictwa i sadownictwa sezonowo pracuje ponad 500 tysięcy pracowników, z czego większość stanowią pracownicy z Ukrainy.

Polscy rolnicy i sadownicy bardzo cenią sobie tych pracowników pochodzących z Ukrainy, ponieważ wykonują bardzo dobrze swoją pracę i są bardzo wydajni.

Dotychczas polscy rolnicy i sadownicy zatrudniali przeważnie pracowników sezonowych na podstawie umów o dzieło – czyli nieoskładkowanych. Ta sytuacja może jednak się zmienić, według zaproponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierane nowe umowy będą typu „umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach”. Taki typ umowy będzie zabezpieczał pracownika sezonowego w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji zaistnienia wypadku, pracownik sezonowy zatrudniony na bazie powyższej umowy będzie mógł się ubiegać o jednorazową wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Zmiana nakłada obowiązek na zatrudniającego rolnika lub sadownika opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe,  wypadkowe i macierzyńskie. Składka ta będzie zryczałtowana i wynosić będzie 42 zł miesięcznie.

Ministerstwo proponuje też ograniczenie czasu obowiązywania takiej umowy o pomocy przy zbiorach. Umowa mogłaby być zawierana między rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą pomagającą przy zbiorach na okres nie dłuższy niż 120 dni w roku kalendarzowym. Limit okresu trwania takiej umowy obowiązywałby przede wszystkim w umowach zawieranych z pracownikami sezonowymi, m.in. z Ukrainy, jak również cudzoziemcami przebywającymi na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pracę.

Jednakże nowe regulacje proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa nie nakładają na przyszłego pracodawcę obowiązku zastosowania w umowie o pomocy przy zbiorach przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie w przeciągu 30 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w sposobie zatrudniania pracowników sezonowych, pochodzących przede wszystkim z Ukrainy, mają za zadanie zabezpieczyć ich społecznie z tytułu nieszczęśliwego wypadku przy pracy oraz umożliwić im dostęp do opieki zdrowotnej.


czytaj dalej

Proponowane zmiany w Kodeksie Pracy

Na połowę roku 2018 zaplanowano przedstawienie projektu nowego Kodeksu Pracy. Prace nad nim rozpoczęła powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że stworzony 44 lata temu Kodeks Pracy posiada wiele zapisów, które mogą stanowić pole do nadużyć. Pracownicy z Ukrainy

Prace nad stworzeniem nowego Kodeksu Pracy trwają już od paru miesięcy, a na 14 marca br. przewidziano konferencję na zakończenie prac nad nim.

Kodeks Pracy stworzony w 1974 roku przechodził wiele zmian i nowelizacji przez cały okres jego obowiązywania. Dokonywane zmiany oraz dostosowanie polskiego Kodeksu Pracy do prawa Unii Europejskiej spowodowały, że przepisy stają się trudno czytelne.

Poniżej kilka zmian w Kodeksie Pracy:

— jednolita długość urlopu (26 dni lub więcej),

— możliwość wykorzystania urlopu jedynie w danym roku,

— możliwość uzyskania bezpłatnego urlopu na żądanie,

— możliwość brania urlopu w wymiarze godzinowym,

— stały procent premii uznaniowej,

— propozycja likwidacji umowy zlecenie i umowy o dzieło,

— domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych,

— równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Zmiany w Kodeksie Pracy będą miały służyć przede wszystkim dobru społecznemu. Zmiana w Kodeksie Pracy dotycząca wysokości uznaniowych składników pensji ma na celu zagwarantowanie pracownikowi określonej stałej kwoty wypłaty miesięcznej. Ustalony zostanie maksymalny udział procentowy premii uznaniowej w całej pensji.

Duże zmiany czekają umowy cywilnoprawne, założenia nowego Kodeksu Pracy zakładają likwidację umowy o dzieło i umowy zlecenie. Na miejsce zlikwidowanych umów cywilnoprawnych mają być utworzone dwa rodzaje umów: umowa etatowa i umowa nieetatowa. Umowa etatowa odpowiadałaby obecnej umowie o pracę. Natomiast umowa nieetatowa bazowałaby na obecnej umowie zlecenie i była przeznaczona dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę maksymalnie przez 16 godzin tygodniowo.

Nowatorskimi zmianami zaproponowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy są na przykład odpracowywanie tzw. przerwy na papierosa oraz tworzenie subkont na wynagrodzenie za nadgodziny, które nie byłyby rozliczane w danym okresie rozliczeniowym.

Proponowane zmiany muszą zostać wpierw zaakceptowane przez rząd by wejść w życie.


czytaj dalej

Rozliczanie rezydenta i nierezydenta według polskiego prawa podatkowego

Koniec kwietnia zbliża się bardzo szybko, w związku z tym każdy pracujący cudzoziemiec i Polak będzie musiał dokonać rozliczenia podatków od wynagrodzenia uzyskanego na terenie Polski. Pracownicy z Ukrainy

Zatrudniając pracownika z Ukrainy, bądź innego obcokrajowca należy zweryfikować posiadanie przez pracownika tzw. certyfikatu rezydencji – dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu rezydenta podatkowego na terenie wskazanego kraju.

Rozliczając pracownika z Ukrainy należy zastosować przepisy stosownej umowy polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konieczne jest zwrócenie również uwagi na fakt czy pracownik posiada status rezydenta podatkowego z kraju świadczenia pracy, czy kraju pochodzenia.

Pracownik z Ukrainy może uzyskać status rezydenta podatkowego w Polsce, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      posiada na terytorium Polski centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych,

b)      przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pracownik z Ukrainy świadczący pracę i osiągający dochód w Polsce na podstawie umowy cywilno-prawnej, innymi słowy umowy zlecenie, podlega opodatkowaniu zgodnie z polskim prawem podatkowym. Ważnym kryterium opodatkowania osiąganych dochodów jest ustalenie, czy dany zatrudniony cudzoziemiec ma stałe i określone miejsce świadczenia działalności na terenie Polski. Jeśli można określić takie miejsce, dochody osiągane przez ukraińskiego pracownika są opodatkowane w Polsce na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych. W momencie, gdy nie można wykazać, że świadczona praca jest w ramach stałej placówki oraz kiedy pracownik nie posiada statusu rezydenta podatkowego w Polsce, uzyskany dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce, jedynie w kraju pochodzenia, czyli na Ukrainie.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy pracownik pochodzący z Ukrainy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Osiągane na podstawie takiej umowy dochody są opodatkowane, a na pracodawcy ciążą wszystkie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Na płatniku, czyli osobie zatrudniającej, leży obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczania się z niej do 20. dnia każdego miesiąca, złożenia do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT 4R oraz wystawienia PIT-11 lub PIT-40 do końca lutego następnego roku. Jeśli pracownik z Ukrainy, posiada bądź też nie status polskiego rezydenta podatkowego, pracuje na terenie Polski na podstawie umowy o pracę,  to jego dochody podlegają opodatkowaniu według polskiego systemu podatkowego. Obcokrajowcowi przysługują takie same przywileje podatkowe, jak polskiemu obywatelowi, czyli np. ulgi podatkowe czy możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Roczne rozliczenie podatku według polskiego systemu podatkowego dla zatrudnionych w Polsce obcokrajowców nie należy do najprostszych, jednakże warto przeanalizować możliwości i dokonać najlepszego dla pracownika wyboru i sposobu rozliczenia.


czytaj dalej

Podwyżki płac – dobra wiadomość dla pracowników i osób poszukujących pracy. Pracownicy z Ukrainy

Ostatnie informacje na temat wysokości średniej pensji brutto podane przez Główny Urząd Statystyczny są bardzo optymistyczne i zachęcają do poszukiwania pracy. W lutym 2018 średnia pensja brutto wynosiła 4 599,72 zł. Stwierdza się fakt, że pensja z roku na rok wzrosła o przeszło 6,8%. Pracownicy z Ukrainy

Zmieniająca się w pożądanym kierunku  sytuacja na polskim rynku pracy, skłania coraz większą liczbę cudzoziemców do poszukiwania na terenie Polski nowej pracy. Wzrost zarobków oraz braki na rynku pracy zwiększają szanse na znalezienie oczekiwanej oferty zatrudnienia.

Jeśli szukasz pracy – to dobry moment! Zbliżający się sezon i olbrzymi wysyp ofert od pracodawców, to dobry czas na odnalezienie się na rynku pracy i znalezienie odpowiedniej oferty dla potencjalnego pracownika.

Nowy sezon, jak i najnowsze dane z rynku, zwiastują przeszło 30% zwiększenie zatrudnienia przez większość polskich firm. Na polskim rynku pracy coraz częściej brakuje siły roboczej w wielu zawodach i sektorach gospodarki, wobec czego firmy zmuszone są do poszukiwania siły roboczej poza granicami kraju. Największą szansą i nadzieją dla gospodarki polskiej jest rynek pracy u naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy. Liczne firmy poszukujące nowych pracowników korzystają z fachowych firm zajmujących się znalezieniem wykwalifikowanej kadry na ukraińskim rynku pracy. Jedną z takich firm jest agencja pośrednictwa pracy Alliance Group. Prognozowany ciągły wzrost pensji powoduje, że polski rynek pracy staje się atrakcyjniejszy dla Ukraińców.

Zgodnie z prognozami Wojewódzkich Urzędów Pracy,  regiony południowej i zachodniej Polski będą najbardziej odczuwały braki  siły roboczej, co za tym idzie na tych obszarach będzie najłatwiej znaleźć pracę pracownikom wykwalifikowanym i również niewykwalifikowanym. A planowane wzrosty  płac w wielu sektorach gospodarki mogą zwiększyć mobilność pracowników, którzy będą poszukiwać atrakcyjniejszego wynagrodzenia  i w rezultacie czego powstaną większe problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiedniej i stałej kadry pracowniczej.

Pracodawcy proponując wyższe stawki kuszą w ten sposób kandydatów na nowo tworzone stanowiska, jak także poszukują najlepszych specjalistów na rynku w danej branży. W ofertach pracy stawia się na klarowność wymagań na oferowane stanowisko i jawność wysokości proponowanego wynagrodzenia.


czytaj dalej

Styl imigracji ukraińskich pracowników do Polski

Z roku na rok obserwujemy wzmożony ruch obywateli Ukrainy na granicy z Polską, a atrakcyjniejsze warunki pracy i wysokość pensji jakie mogą uzyskać na terenie Polski skłaniają ich do częstszych migracji zarobkowych. Od pięciu lat obserwujemy zmiany w prawie i ułatwienia administracyjne co do uzyskania pozwolenia na pracę przez cudzoziemców, powoduje to szersze otwarcie rynku pracy dla cudzoziemców, a głównie Ukraińców. Polska jest jednym z krajów, do których najchętniej emigrują pracownicy z Ukrainy. Przebywają oni w naszym kraju najczęściej parę miesięcy w ciągu roku i często przekraczają granicę polsko-ukraińską. Traktują oni Polskę raczej jako źródło krótkoterminowego zarobku, niż miejsce, w którym chcieliby się osiedlić na stałe. Według ostatnich badań społecznych jednie 11% imigrantów zarobkowych z Ukrainy planuje osiedlić się w Polsce na stałe.

Obecnie, jak wynika z badań, co dziesiąta firma w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy, a najwięcej  zatrudnionych jest w dużych przedsiębiorstwach. Najchętniej pracownicy z Ukrainy zatrudniani są w produkcji i usługach.

Badania przeprowadzone na imigrantach zarobkowych z Ukrainy przez Personal Service obrazują ich sposób pracy i życia w Polsce. Respondentom zadano następujące pytanie „Jakie benefity zostały Panu/Pani zaproponowane przez polskiego pracodawcę?” Najwięcej pracowników z Ukrainy odpowiedziało, że zaoferowano im mieszkanie ponad połowa respondentów, następnie wyżywienie i transport do miejsca pracy po około 30%, jednakże najrzadziej proponowano pomoc w załatwianiu formalności, dodatkowe świadczenia  socjalne, lekcje języka polskiego oraz szkolenia zawodowe. Warto jest zauważyć, że przeszło 15%  ukraińskich respondentów nie otrzymało  żadnej pomocy ze strony polskiego pracodawcy.  Oferowane benefity przez pracodawców pozwalają na obniżenie kosztów utrzymania pracowników ukraińskich. Stąd najwięcej, przeszło 45% pracowników pochodzących z Ukrainy jest w stanie przeżyć za 200-500 zł miesięcznie. 20% badanych respondentów wśród pracowników z Ukrainy jest w stanie przeżyć za mniej niż 200 zł miesięcznie.

Do największych bolączek pracowników pochodzących z Ukrainy można zaliczyć między innymi rozłąka z rodziną, długie godziny pracy i ciężką pracę.

Ważnym zjawiskiem wśród pracowników zarobkowych z Ukrainy jest nie wysyłanie comiesięcznie zarobionych pieniędzy do swoich rodzin mieszkających w kraju ojczystym (przeciwieństwo polskich emigrantów zarobkowych). Nie robi tego przeszło 60% respondentów.

Pomimo proponowanych benefitów przez polskich pracodawców oraz niskich kosztów utrzymania, przeszło 70% respondentów badania nie planuje pozostania w Polsce na stałe. Jedynie 11 % planuje zmianę miejsca zamieszkania na stałe i chcą osiedlić się w Polsce na stałe.


czytaj dalej

Specjaliści z zagranicy pilnie poszukiwani!

Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej skomplikowana i pomimo uproszczenia przepisów zezwalających na zatrudnienie zagranicznych pracowników pochodzących z tak zwanej szóstki uprzywilejowanych państw to jest dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, nadal istnieje wiele branż borykających się z problemem znalezienia odpowiednich dla siebie pracowników.

Z zaistniałą sytuacją na rynku pracy, polski Rząd planuje wprowadzenie zmian w ustawodawstwie i  ułatwienie sprowadzania przez pracodawców, które mają wejść w życie najpóźniej już od najbliższych wakacji. Z proponowanych przez Rząd ułatwień jest możliwość zatrudnienia i sprowadzenia specjalisty według uproszczonych zasad z całego świata. Najważniejszą cechą poszukiwanego specjalisty będzie jego zawód, a nie jak do tej pory, jego kraj pochodzenia. Niebawem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaże 20 uprzywilejowanych zawodów, których przedstawiciele będą mogli zostać zatrudnieni w Polsce na uprzywilejowanych warunkach.

W polskim ustawodawstwie jest wymienionych około 2000 zawodów i tu napotykany jest pierwszy problem – dokonania odpowiedniego wyboru najbardziej poszukiwanych zawodów przez polskich pracodawców. Na pewno na liście poszukiwanych specjalistów znajdą się przedstawiciele następujących zawodów z branży budowlanej, informatycznej, spedycyjnej – głównie kierowcy oraz medycznej.

Taki sposób rozwiązania przez polski Rząd krytykują przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i Business Centre Club, którzy uważają, że należałoby wskazać branże, w których jest największe zapotrzebowanie, a nie jak planuje Rząd tylko zawody. Dodatkowo przedstawiciele tych dwóch instytucji uważaj, że polski rynek pracy powinien się również otworzyć na pracowników pochodzących z Indii i Nepalu.

Wprowadzone zmiany od początku roku 2018 w Ustawie o Promocji Zatrudnienia nie rozwiązują w pełni wszystkich problemów, jakie napotykają polscy pracodawcy. Zaostrzenie przepisów i wymogów związanych z zatrudnieniem pracownika cudzoziemca – udowodnienie przez przyszłego pracodawcę braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynku lokalnym, utrudnia zatrudnienie pracownika z zagranicy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Gdy polski pracodawca chciałby zatrudnić danego pracownika z innego kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy, lokalne Urzędy Wojewódzkie bardzo dokładnie sprawdzają czy przyszły pracownik spełnia wszystkie wymagania pracodawcy.

Polscy pracodawcy zwracają uwagę na korzyści jakie Państwo Polskie może uzyskać z zatrudnianych cudzoziemców —  to są na przykład wpływy do budżetu w kwocie przeszło 20 miliardów złotych w skali roku. Wnioskują oni jeszcze o wniesienie zakazu zatrudniania obcokrajowców na podstawie umowy o dzieło, bo taki fakt powoduje duże straty dla budżetu państwa.


czytaj dalej

Rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe prawa pracownika

Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie już od 22 lutego 2016 roku i dotyczą przede wszystkim okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego i ustawowych dni wolnych od pracy. Przywileje, jakie może dostać pracownik, różnią się w zależności od sposobu rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Wyszczególnione zostały trzy możliwości rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Najbardziej korzystną formą dla pracownika rozstania się z pracodawcą jest złożenie wypowiedzenia, Podwładny w tej sytuacji zachowuje prawo do stosownego okresu wypowiedzenia. Po zmianie przepisów, okres wypowiedzenia w przypadku zawartej umowy o pracę na czas określony, uwzględnia okres zatrudnienia od początku u właściwego pracodawcy i klasyfikuje się następująco:

  • Jeśli pracownik jest zatrudniony sześć miesięcy lub krócej, to jego okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie,
  • Jeśli pracownik jest zatrudniony sześć miesięcy lub dłużej, to jego okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc,
  • Jeśli pracownik jest zatrudniony trzy lata lub dłużej, to jego okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące

Od dnia wprowadzenia zmian, wyszczególnione okresy wypowiedzenia już nabierają mocy prawnej przy zawieraniu umów. W tej sytuacji staż pracy liczy się od dnia obowiązywania nowych przepisów.  Na przykład, jeśli pracownik był zatrudniony przed dniem 22 lutego 2016 roku w oparciu o umowę na czas określony, to staż jego pracy potrzebny do wyliczenia okresu wypowiedzenia jest liczony od nowa.

Pracownik, który na własne życzenie odchodzi z pracy, wg prawa nie może skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, jednak w takiej sytuacji może ubiegać się i być zwolnionym z obowiązku wykonywania pracy na cały okres wypowiedzenia lub jego część, zachowując prawo do właściwego wynagrodzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop może być wypłacony pracownikowi w przypadku, jeżeli pracodawca nie rozpatrzy pozytywnie wniosek o udzielenie podwładnemu niewykorzystanego urlopu w czasie trwania okresu wypowiedzenia.

Ustawodawca przewidział rozstrzygnięcie stosunku pracy w trybie niezwłocznym, innymi słowy ominięcie okresu wypowiedzenia. W danej sytuacji pracownik również jest zmuszony do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego oraz bieżącego urlopu, który mu przysługuje i jest wyliczony proporcjonalnie do przepracowanego okresu u danego pracodawcy w bieżącym roku kalendarzowym i, powinien być wykorzystany do końca trwania okresu wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia, na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty pracownikowi właściwego ekwiwalentu pieniężnego za cały zaległy urlop wypoczynkowy.

Co więcej, jeśli pracownik odchodzi z powodu dopuszczonego przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych praw i obowiązków, to jemu przysługuje odszkodowanie, które jednak nie będzie wypłacone w przypadku, jeśli pracownik rozwiązuje stosunek pracy z powodu szkodliwych warunków pracy. Odszkodowanie to wysokość wynagrodzenia w czasie okresu wypowiedzenia, a jeśli umowa była zawarta na czas określony, to w tej sytuacji za okres do momentu, kiedy miała trwać, aczkolwiek nie więcej niż by to było za okres wypowiedzenia, innymi słowy odszkodowanie nie przewyższy trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Rodzaj rozwiązania stosunku pracy za obustronnym porozumieniem, pozwala pracownikowi na rozstanie się z pracodawcą na mocy polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Strony ustalają warunki zakończenia współpracy jak i również okres wypowiedzenia.

Powyższym, ustawodawca chroni obie strony, czyli w czasie okresu wypowiedzenia pracownik może szukać nowej pracy, a pracodawca zaś, ma czas na znalezienie nowego pracownika do swojego zespołu.


czytaj dalej

Back to top