AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Poszukiwanie pracy w Polsce – nowe badanie firmy Randstad

Poszukiwanie pracy w Polsce – nowe badanie firmy Randstad

Sytuacja na rynku pracy uległa polepszeniu jeśli popatrzymy na to ze strony pracownika. Niskie bezrobocie i brak rąk do pracy przyczyniają się do skrócenia czasu poświęcanego na poszukiwanie nowej posady. Według respondentów, potrzebują oni obecnie maksymalnie trzy miesiące na znalezienie nowej pracy. Wynika z tego, że Polacy poświęcają coraz mniej czasu na poszukiwania odpowiedniego stanowiska pracy i wysyłanie swoich CV do pracodawców. Przeszło 50% Polaków poszukiwało pracę nie dłużej niż 1 miesiąc. Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na rynku pracy i coraz większa liczba wakatów skłaniają pracowników do zmiany obecnej pracy na inną, lepszą.  Przeszło 20% pracowników w przeciągu ostatniego półrocza zmieniło pracodawcę, a kolejne 20% dostało awans i zmieniło stanowisko w ramach tego samego zakładu pracy.  Najczęściej pracodawcę zmieniają pracownicy w wieku od 19 do 30 lat. Przedstawiciele takich zawodów jak sprzedawcy, pracownicy obsługi klienta, inżynierowie i robotnicy niewykwalifikowani najczęściej podejmowali decyzje o zmianie obecnego pracodawcy. Są także przedstawiciele zawodów i stanowisk, którzy na takie zmiany decydują się bardzo rzadko lub wcale – kierownicy, mistrzowie i brygadziści oraz kadra zarządzająca wysokiego szczebla. Pracodawca może starać się zatrzymać pracownika proponując mu umowę o pracę na czas nieokreślony, ponieważ jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Randstad, jedynie 9% respondentów posiadających taki typ umowy zmieniło pracodawcę. W porównaniu przeszło 50% respondentów mających podpisane umowy cywilnoprawne i 37% z umowami o pracę na czas określony zmieniło pracodawcę.

W badaniu firmy Randstad wskazano również powody, jakimi kierują się pracownicy przy zmianach obecnego pracodawcy na innego, są nimi m.in. wyższe wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego, umowa o pracę na czas nieokreślony, lepsze benefity, bądź niezadowolenie z obecnego pracodawcy. Obawa o utratę pracy jest u 7% respondentów i nie ulega zmianie kwartał do kwartału. Polacy nie boją się utraty pracy, a gdyby nawet do tego doszło przeszło 50% pracowników monitoruje stale rynek pracy i wie, że znalezienie nowego zajęcia nie zajmie dużo czasu.

Świadomość pracowników co do sytuacji na rynku pracy poprawia się i przez co czują się pewnie na swoich stanowiskach. Chęć rozwoju i doskonalenia się, zdobywania nowego doświadczenia i wyzwań to nieliczne powody związane ze zmianą pracodawcy.

Problemy ze znalezieniem pracownika to codzienność  na rynku pracy, dlatego pracodawcy proponują lepsze warunki zatrudnienia z licznymi benefitami, co skłania często do zmiany pracy.

Back to top