AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Nowości. Pracownicy z Ukrainy

Nowości. Pracownicy z Ukrainy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie mógł należeć do związku zawodowego bądź go sam założyć. Zgodnie z  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, Rząd uchwalił nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2019. Poprawki w Ustawie o Związkach Zawodowych były konieczne. Dzięki nim doprecyzowano definicję pracownika i pracodawcy, oraz określono komu przysługuje prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. W myśl zmian w ustawie o związkach zawodowych przyjętych przez Senat RP,  takie prawo przyznane jest każdemu, kto wykonuje pracę zarobkową. Ponadto w ustawie zapisano, że osoby, które przechodzą na emeryturę lub rentę nie będą pozbawiane prawa przynależności bądź wstępowania do związków zawodowych.

Pracownicy z Ukrainy

Back to top