Styl imigracji ukraińskich pracowników do Polski

Pracownicy z Ukrainy Z roku na rok obserwujemy wzmożony ruch obywateli Ukrainy na granicy z Polską, a atrakcyjniejsze warunki pracy i wysokość pensji jakie mogą uzyskać na terenie Polski skłaniają ich do częstszych migracji zarobkowych. Od pięciu lat obserwujemy zmiany w prawie i ułatwienia administracyjne co do uzyskania pozwolenia na pracę przez cudzoziemców, powoduje to […]

Podwyżki płac – dobra wiadomość dla pracowników i osób poszukujących pracy. Pracownicy z Ukrainy

Ostatnie informacje na temat wysokości średniej pensji brutto podane przez Główny Urząd Statystyczny są bardzo optymistyczne i zachęcają do poszukiwania pracy. W lutym 2018 średnia pensja brutto wynosiła 4 599,72 zł. Stwierdza się fakt, że pensja z roku na rok wzrosła o przeszło 6,8%. Pracownicy z Ukrainy Zmieniająca się w pożądanym kierunku  sytuacja na polskim rynku […]

Rozliczanie rezydenta i nierezydenta według polskiego prawa podatkowego

Koniec kwietnia zbliża się bardzo szybko, w związku z tym każdy pracujący cudzoziemiec i Polak będzie musiał dokonać rozliczenia podatków od wynagrodzenia uzyskanego na terenie Polski. Pracownicy z Ukrainy Zatrudniając pracownika z Ukrainy, bądź innego obcokrajowca należy zweryfikować posiadanie przez pracownika tzw. certyfikatu rezydencji – dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu rezydenta podatkowego na terenie wskazanego kraju. […]

Proponowane zmiany w Kodeksie Pracy

pracownicy z Ukrainy Na połowę roku 2018 zaplanowano przedstawienie projektu nowego Kodeksu Pracy. Prace nad nim rozpoczęła powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że stworzony 44 lata temu Kodeks Pracy posiada wiele zapisów, które mogą stanowić pole do nadużyć. Pracownicy z Ukrainy Prace nad stworzeniem nowego Kodeksu Pracy […]

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych, w tym także pracowników z Ukrainy. 6 marca Rada Ministrów będzie zajmowała się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jedną z proponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cytowanej powyżej ustawie jest wprowadzenie nowych umów dla pracowników sezonowych pracujących przy zbiorach. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach […]

Szukasz pracownika? Szybciej znajdziesz go na Ukrainie lub w innym państwie.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce staje się z roku na rok bardziej skomplikowana. Bezrobocie spada bardzo drastycznie co powoduje braki w niektórych zawodach na lokalnych rynkach pracy. Krajowe rynki pracy zmieniają się w bardzo dynamiczny sposób, coraz częściej brakuje chętnych do podjęcia pracy w zawodach z branży budowlanej, transportowej, spedycyjnej, gastronomicznej, przetwórczej czy związanej z opieką zdrowotną.

Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy

Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego cudzoziemca spoza Unii. Nowe zmiany w prawie związane z wdrożeniem dyrektywy unijnej nr 2014/66/UE dotyczącej zatrudniania obcokrajowców i otrzymywanie przez nich pozwoleń na podjęcie pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Pracownicy z Ukrainy

W tej chwili większość pracowników z Ukrainy, które opuszczają kraj w poszukiwaniu płatnych miejsc pracy. Jest to całkiem naturalne, ponieważ jest to bardzo trudne do znalezienia dobrej pracy, gdzie naprawdę można zarabiać pieniądze. Dlatego mnóstwo agencji zajmujących się zatrudnieniem. Jedną z takich firm jest Alliance Group, która zajmuje się rekrutacją Ukraińców do pracy w Polsce, a także obywateli Rosji, Mołdawii i Białorusi.