Konkurencyjność polskich zarobków wobec ukraińskich. Czy imigranci nie są wykorzystywani?

Zbieranie owoców, między innymi truskawek, kelnerstwo lub obsługa barmańska, sprzątanie ośrodków wczasowych oraz pomoc kuchenna – to są najbardziej pożądane zawody w sezonie przez imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Podejmując pracę na wyszczególnionych stanowiskach, obywatele Ukrainy są w stanie zarobić nawet 15 zł za godzinę na rękę. pracownicy z Ukrainy

Upał, praca kontra obowiązki pracodawcy. pracownicy z Ukrainy

Czerwcowe upały i tropikalny klimat nie odpuszczają. Wysokie temperatury sięgające powyżej 30 stopni ostatnimi czasy są normą. A co za tym idzie? Jakie prawa mają pracownicy?

Wzrost płacy minimalnej. Wyraź sygnał od Ministerstwa. Pracownicy z Ukrainy

Propozycja podniesienia pracy minimalnej padła ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało zwiększyć tę kwotę w 2019 roku aż do 2250 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku, miałaby również wzrosnąć stawka w rozliczeniu godzinowym do 14,7 zł.

Rolnictwo kontra nowa umowa cywilnoprawna. Pracownicy z Ukrainy

Znowelizowana ustawa gwarantuje ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe w zakresie jednorazowego odszkodowania na wypadek stałego, długotrwale wyrządzonego uszczerbku na zdrowiu pomocnika rolnika lub jego śmierci z powodu wypadku w czasie pracy lub choroby zawodowej.

Praca szuka pracownika, a chętnych wciąż brak

Sytuacja na polskiej wsi nie wygląda zbyt interesująco. Z przykrością można stwierdzić, że w danym roku cześć owoców oraz warzyw po prostu zgnije, z prostego powodu, a mianowicie braku siły roboczej. Nie oznacza to jednak, że powód tkwi w pracownikach, lecz w płacy, która nie jest zbyt adekwatna do wykonywanej z dużym wysiłkiem pracy. Ponadto, problem nie dotyczy tylko polskich rolników.

Rynek pracy bije rekordy, a pracownik rządzi pracodawcą.

Zmieniająca się rekordowo sytuacja na rynku pracy w Polsce, powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach rozwijającej się prężnie gospodarki. Brak odpowiednich kandydatów, innymi słowy, zanotowany deficyt na pracowników, powoduję wyścig w ofertach pomiędzy firmami, które potrzebują załogi.

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja Polski na tle Wspólnoty.

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz w Polsce poprawia się z roku na rok a stopa bezrobocia zaś ma tendencję spadkową, co z kolei otwiera rynek pracy dla osób poszukujących odpowiedniego zajęcia.

Poszukiwanie pracy w Polsce – nowe badanie firmy Randstad

pracownicy z Ukrainy Sytuacja na rynku pracy uległa polepszeniu jeśli popatrzymy na to ze strony pracownika. Niskie bezrobocie i brak rąk do pracy przyczyniają się do skrócenia czasu poświęcanego na poszukiwanie nowej posady. Według respondentów, potrzebują oni obecnie maksymalnie trzy miesiące na znalezienie nowej pracy. Wynika z tego, że Polacy poświęcają coraz mniej czasu na […]

Rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe prawa pracownika

Pracownicy z Ukrainy Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie już od 22 lutego 2016 roku i dotyczą przede wszystkim okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego i ustawowych dni wolnych od pracy. Przywileje, jakie może dostać pracownik, różnią się w zależności od sposobu rozwiązania umowy o pracę na […]

Specjaliści z zagranicy pilnie poszukiwani!

Pracownicy z Ukrainy Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej skomplikowana i pomimo uproszczenia przepisów zezwalających na zatrudnienie zagranicznych pracowników pochodzących z tak zwanej szóstki uprzywilejowanych państw to jest dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, nadal istnieje wiele branż borykających się z problemem znalezienia odpowiednich dla siebie pracowników. Z […]